Ondernemingsraad - RK-ABVV

Ga naar de inhoud

Ondernemingsraad

Voorstelling

1. Wat is de ondernemingsraad (OR)?

De OR
is een overlegorgaan met een ruim werkterrein: het economisch, financieel en personeelsbeleid van de onderneming. Klinkt abstract, maar denk aan werkdruk, flexibiliteit, mobiliteit, opleiding, de jaarlijkse vakantieregeling, collectief ontslag, … geen gebrek aan thema’s.

2. Doet de ondernemingsraad meer dan overleggen?

De OR
mag ook beslissen over een beperkt aantal onderwerpen. Verder geeft de OR de werkgever advies over een aantal initiatieven. De OR moet de toepassing van de sociale en industriële wetgeving controleren. Ook krijgt de OR informatie, bovenal over de tewerkstelling, alsook over de economische en de financiële toestand van het bedrijf (EFI).

3. Waarover beslist de ondernemingsraad?

De OR
beslist over het reglement van interne orde van de OR, de inhoud van het arbeidsreglement, de jaarlijkse vakantie en de betaalde feestdagen, het beheer van sociale kassen, de collectieve planning van betaald educatief verlof, bepaalde procedure kwesties inzake sociale verkiezingen, de criteria van afdanking en heraanwerving, de voordracht van de bedrijfsrevisor. Goedkeuring gebeurt bij eenparigheid.

4. Wat controleert de ondernemingsraad?

De OR
controleert de toepassing van de sociale en industriële wetgeving. Onder meer: steun voor investeringen, tewerkstelling, opleiding, …

5. Waarover geeft de ondernemingsraad advies?

De wet verplicht de werkgever de OR om advies te vragen voor onder meer: het onthaal van nieuwe werknemers, opleidingsplannen, collectief ontslag, invoering van nieuwe technologieën, aanvullende pensioenregeling, tijdelijke contracten en interims, bedrijfsvervoerplannen. Advies vragen betekent niet advies volgen.

6. Heb je in elk bedrijf een ondernemingsraad?

Een privé bedrijf met honderd of meer werknemers moet een OR oprichten.

8. Wie zit in de ondernemingsraad?

De OR bestaat uit een afvaardiging van de werkgevers – die zijn aangeduid, en een afvaardiging van de werknemers verkozen via vierjaarlijkse sociale verkiezingen. Beide afvaardigingen tellen evenveel vertegenwoordigers. De OR is dus een paritair overlegorgaan. Er is een voorzitter en een secretaris. Op uitnodiging verstrekken deskundigen advies of geven toelichting. Zo moet bijvoorbeeld de bedrijfsrevisor op de vergadering voor de jaarlijkse economische en financiële informatie (EFI) woord en uitleg geven.

9. Belang voor de vakbond?


De OR is het orgaan bij uitstek om als vakbond inbreng te hebben in het beleid van de onderneming.

Wie zetelt er namens ABVV in de ondernemingsraad?

Dienst voor het Bloed:

Effectief:

Plaatsvervanger:

Humanitaire diensten:

Effectief:

Plaatsvervanger:Terug naar de inhoud