Ik ben ziek - RK-ABVV

Ga naar de inhoud

Ik ben ziek

Uw rechten
Wie verwittig je?

Verwittig personeelszaken en uw ziekenfonds. Doe dit ook tijdig, anders kan je loon verliezen!

Hoe verwittigen?

Verwittig je diensthoofd zo snel mogelijk (telefonisch, per mail, …).
Voor 09.30 uur of voor aanvang van je shift,
maar altijd zo snel mogelijk!

Personeelszaken:

Vraag aan je behandelende arts een medisch attest.
Bezorg dit attest aan personeelszaken!
(Binnen 48 uur!)
Dit kan via post "Rode Kruis Vlaanderen - Tav: Personeelszaken, Motstraat 40/A, 2800 Mechelen",
maar ook digitaal scannen (of een foto nemen) en mailen naar HRhelpdesk@rodekruis.be.

B E L A N G R I J K  !

Geef je medisch attest niet af op je werkplaats, diensthoofd, collega, enz...
Maar bezorg deze enkel en alleen aan personeelszaken!

Zonder medisch attest ben je onwettig afwezig!
Bij onwettige afwezigheid moet de werkgever geen gewaarborgd loon betalen en kan ook het ziekenfonds deze dagen niet vergoeden.

Je behandelende arts schrijft op het medisch attest de begin- en einddatum van je ziekte.
Na de einddatum verwacht je werkgever je opnieuw op het werk.

Ben je op die datum nog niet genezen? Ga dan opnieuw naar je behandelende arts en stuur opnieuw zo snel mogelijk een medisch attest naar personeelszaken.

Uw ziekenfonds:

Neem het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ mee naar je behandelende arts.
Laat het getuigschrift volledig invullen door je arts en bezorg het aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
(Binnen 48 uur!)

Je behandelende arts schrijft op het getuigschrift de begin- en einddatum van je ziekte.
Je arts verwacht dat je na die datum opnieuw aan het werk kan. Uw ziekenfonds betaalt je nooit een uitkering na deze datum.

B E L A N G R I J K  !

Verstuur het getuigschrift altijd met de post.
De poststempel bepaalt of je aangifte tijdig of te laat is.
Stop het getuigschrift dus niet in de brievenbus van ons ziekenfonds.
Geef het ook niet af in een plaatselijk kantoor!

Waar vind je het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid?

Je vindt het getuigschrift hier.
Vraag het getuigschrift aan je vakbondsafgevaardigde.
Vraag het getuigschrift in een ziekenfondskantoor in je buurt.
Einde van je ziekte:

Ga je vroeger dan de verwachte einddatum weer aan het werk? Of blijf je langer ziek dan de verwachte einddatum? Laat het tijdig weten.​

​Als werknemer stopt je arbeidsongeschiktheid:

de kalenderdag net na de einddatum die de adviserend geneesheer erkend heeft,
wanneer je opnieuw begint te werken,
wanneer de adviserend geneesheer vaststelt dat je opnieuw kan gaan werken,
wanneer je met vervroegd pensioen gaat of je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Blijf je langer ziek dan de verwachte einddatum?

Verwittig je diensthoofd en personeelszaken,
Laat je arts een nieuw 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' invullen en stuur het binnen 48 uur naar je ziekenfonds.

Opnieuw aan het werk meteen na de einddatum?

Op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft je behandelende arts de begindatum en de einddatum van je ziekte ingevuld.
Van je ziekenfonds heb je een brief gekregen met de erkenning van de begin- en einddatum van je ziekte.

Je arbeidsongeschiktheid stopt onmiddellijk na de einddatum.
Als je op de kalenderdag die volgt op de einddatum opnieuw kan gaan werken, dan hoef je uw ziekenfonds niet op de hoogte te brengen.

Je ziekenfonds betaalt je uitkering tot en met de einddatum van je ziekte en sluit daarna automatisch je ziektedossier af.

Opnieuw aan het werk voor de einddatum?   

Kan je voor de einddatum op het getuigschrift weer gaan werken?
Laat dan het formulier 'Bewijs van arbeidshervatting' invullen door personeelszaken of de adviserend geneesheer en bezorg het aan je ziekenfonds.

Als je het 'Bewijs van arbeidshervatting' niet invult en opnieuw gaat werken zonder ons op de hoogte te brengen, dan kunnen wij je ziektedossier niet afsluiten.
De uitkeringen die je onterecht krijgt, moet je terugbetalen.

Het document ‘Bewijs van arbeidshervatting’ vind je hier.

Nog ziek na de einddatum?

Blijf je langer ziek dan de verwachte einddatum?
Verwittig zo snel mogelijk uw diensthoofd en/of personeelszaken!
Laat je arts dan een nieuw 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' invullen en stuur het binnen 48 uur naar je ziekenfonds.

Als je uw ziekenfonds niet op de hoogte brengt, dan weten zij niet dat je nog altijd ziek bent en krijg je geen uitkering meer.

Als je uw ziekenfonds te laat op de hoogte brengt, dan krijg je 10 % minder uitkering.

Medische controle:

Als de adviserend geneesheer niet akkoord gaat met de einddatum die je behandelende arts voorstelde, dan nodigt hij je uit voor een medische controle.
Maar ook als de adviserend geneesheer de voorgestelde einddatum erkend heeft, dan kan hij je uitnodigen voor een medische controle.

Als uit de medische controle blijkt dat je niet langer arbeidsongeschikt bent, dan maakt de adviserend geneesheer een einde aan je arbeidsongeschiktheid.
De volgende dag moet je je werk of werkloosheid hervatten. Je krijgt een uitkering tot en met de dag van de medische controle.
Terug naar de inhoud