Ik staak - RK-ABVV

Logo
Ga naar de inhoud

Ik staak

Uw rechten
Rechten van de staker
Mag ik staken?

Ja.
Het stakingsrecht is een basisrecht erkend door het sociaal Europees charter van de Raad van Europa dat van toepassing is in België. Staken is dus geen misdrijf.

Heb ik het recht om met mijn collega's deel uit te maken van een “stakingspiket”?

Ja.
Volgens de rechtspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie, mag "het feit deel te nemen aan een stakingspiket en het met overtuiging doch vredelievend aanzetten van de andere werknemers om niet naar hun werkplek te gaan niet beschouwd worden als een illegale actie" en is onvoorwaardelijk verbonden met het stakingsrecht.

Kan de directie mij ontslaan indien ik staak?

Neen.
De staking zelf leidt niet tot de verbreking van het arbeidscontract. De werkgever mag dus het arbeidscontract niet opzeggen ten gevolge van de deelname aan een staking. Het arbeidscontract wordt gewoon tijdelijk opgeschorst tijdens de staking.

Heb ik recht op een vergoeding voor de stakingsdag?

Ja.
Als lid van de BBTK heb je recht op een stakingsvergoeding die je loonverlies gedeeltelijk dekt, op voorwaarde dat de staking erkend wordt.
Contacteer dus je BBTK-afgevaardigde. Hij/zij zal je een stakerskaart laten invullen die onder meer je persoonlijke en je betalingsgegevens bevat.
Nog geen lid van BBTK? Klik hier en sluit je aan!

Mag mijn werkgever een beroep doen op uitzendkrachten om de stakers te vervangen?

Neen!
Een uitzendkantoor mag geen uitzendkrachten tewerk stellen of aan het werk houden bij een gebruiker in geval van staking.
Blijven uitzendkrachten toch tewerkgesteld in een bedrijf in staking, dan wordt de uitzendkracht beschouwd als zijnde gebonden aan de gebruiker met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur…

Mijn werkgever deelt me mee dat ik word opgevorderd. Kan dit?

Ja.
In bepaalde sectoren is voorzien dat het stakingsrecht niet kan worden uitgeoefend op een wijze dat de werking van het bedrijf en de voorziening van goederen en diensten aan de gemeenschap in gevaar komt. Zo staat in sommige sectorovereenkomsten bepaald dat, zelfs bij staking, een bepaald aantal werknemers arbeidsprestaties moeten blijven leveren (ziekenhuizen, bakkerijen, laboratoria waar serums en vaccins worden vervaardigd, brandstofdistributie,…).
Ook bij het Rode Kruis bestaat zo'n regeling!
Plichten van de staker.

Ik mag in geen geval geweld gebruiken, noch fysiek noch materieel (ten opzichte van personen en goederen van de onderneming), ik mag me niet laten uitdagen door de vertegenwoordigers van de directie, niet-stakers of derden, ik moet een verantwoordelijke houding aannemen, de dialoog boven alles stellen en de redenen van de staking verduidelijken.

Ik moet mijn werkgever op de hoogte brengen van het feit dat ik staak.

In geval van problemen bij een staking (deurwaarder, politieoptreden, provocaties, geweld,…)
contacteer ik onmiddellijk mijn syndicale afgevaardigde of mijn BBTK-secretaris.

Meer info?
Klik hier en download het document "De tien basisrechten van de staker"
(In samenwerking met: www.progresslaw.net)

En denk eraan...

Je staat er niet alleen voor!

Terug naar de inhoud